ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

ความเห็นล่าสุด

  คลังเก็บ

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

  รายละเอียด สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ โทร 076494444

  โหลดรายละเอียด ได้ที่ลิ้งค์นี้

  แนวทางปฏิบัติ การบริจาคสิ่งของ

  แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

  https://multi.dopa.go.th/justice/official_letter/view133

  สมัครเข้าอบรมกฏหมายน่ารู้ 62

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrJt9i5OFzXYB-JxUUue3Hl1vK7TYi4UFXA5iQMmSFS5oJ0g/viewform?fbclid=IwAR0cgA08KHwY1FWgq333YvA0Z4_7E8b3N_SFa9cVEGltxJwJn8WCGK-sZAk

  รายงานผลแสดงความคิดเห็นของประชาชน โครงการเวทีชาวบ้าน 1/2561 เรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบการร้าน เซเว่น อิเลฟเว่น (7-11)

  อ่านรายละเอียด…..#

  ประกาศระยะเวลาชำระภาษี ปี2562

  ประกาศระยะเวลาจัดเก็บภาษี 2561

  ประกาศเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติราชการแทน

  ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ2561

  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564

  Page 1 of 1412345...10...Last »