ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

ความเห็นล่าสุด

  คลังเก็บ

  หมวดหมู่

  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

  รายงานการประชุมสภา62

  รายละเอียด เอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา รายละเอยดเอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา รายละเอียกเอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา […]

  จดหมายข่าวฉบับที่ 3 (ไตรมาศที่ 4/62)

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 (ไตรมาศ3/62)

  อ่านต่อ ฉบับที่ 3 ( ไตรมาศที่ 4/62)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในวัง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.80 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

  รายละเอียด สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ โทร 076494444

  โหลดรายละเอียด ได้ที่ลิ้งค์นี้ […]

  ประกาศเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่

  เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณพศ 2562

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโรงน้ำ บ้านย่าหมี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  แนวทางปฏิบัติ การบริจาคสิ่งของ

  แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

  https://multi.dopa.go.th/justice/official_letter/view133

  Page 1 of 912345...Last »