ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

ความเห็นล่าสุด

    คลังเก็บ

    หมวดหมู่

    แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมฯ พ.ศ.2561-2563

    เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ ได้จัดทำแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยะธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรับชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดังนี้

    ประชาสัมพันธ์กฎหมาย