ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

ความเห็นล่าสุด

  คลังเก็บ

  หมวดหมู่

  ประกาศเตื่อนการระบาดของโรคไข้เลือดออก

  เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้าเลือดออก 1 รายจากบ้านย่าหมี หมู่ 3 ตำบลเกาะยาวใหญ่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ได้ลงพื้นที่สกัดและควบคุมโรค ร่วมกับ รพ.สต.เกาะยาวใหญ่แล้ว และขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังการเจ็บป่วย ให้ปรึกษาหมอทุกครั้ง อย่าซื้อยากินเอง

  Leave a Reply

  You can use these HTML tags

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>