ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

ความเห็นล่าสุด

  คลังเก็บ

  หมวดหมู่

  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ปรับอุณหภูมิแอร์ตามความเหมาะสม ไม่เย็นเกินไป
  ปิดไฟ ตอนพักเที่ยงและเมื่อออกไปข้างนอก
  เมื่อไม่ได้ใช้งานนานๆให้ปิดเครื่อง เพราะแม้ไม่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังกินกระแสไฟอยู่

  Leave a Reply

  You can use these HTML tags

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>