ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

ความเห็นล่าสุด

  คลังเก็บ

  หมวดหมู่

  แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมฯ พ.ศ.2561-2563


  เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ ได้จัดทำแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยะธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรับชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดังนี้

  Leave a Reply

  You can use these HTML tags

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>