ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

ความเห็นล่าสุด

  คลังเก็บ

  หมวดหมู่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในวัง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.80 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  Leave a Reply

  You can use these HTML tags

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>