ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

คลังเก็บ

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2561

รายงานผลการปฏิบัติงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


บันทึกข้อความรายงานการจ่ายเบี้ยงบปี-60 (1) 22264841_1555844721139580_1102802819_n

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่

เรื่องรายงานงบแสดงฐานะ22657524_1846124112082895_957922963_n ปิดงบการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560

22627519_1846124128749560_1938382727_n ไตรมาส4 (1) ไตรมาส4 (2)

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

35518015_2119567581405212_5713902281598959616_n

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

35643769_2119567561405214_2716333572226023424_n

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

22278556_1555852367805482_247192560_nSCN_000122264841_1555844721139580_1102802819_nรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน-60 Continue reading รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

30

ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำกุโบร์บ้านช่องหลาด

26829150_10210655980531824_211267922_o-crop

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าแพ ซอย 1 บ้านย่าหมี

34984731_10211645217462129_876152940174245888_n

Page 10 of 22« First...89101112...20...Last »