ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

คลังเก็บ

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ปี2559

SCN_0009

 

cover59

ประกาศสอบราคา ซ่อมแซมถนนท่าเรือหินกอง

Untitled

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศสอบราคาซ่อมแซมถนน คสล.ท่าเรือหินกอง

ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าเรือหินกอง

2

 

1

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

123คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)เพิ่มเติมฉบับที่ 1

13936830_1446999678647226_4098978_n (1)

แผนพัฒนาสามปี-พ.ศ.2559-2561-ทต.เกาะยาวใหญ๋-เพิ่มเติม-ฉบับที่-1 (1)

ประกาศใช้ “คู่มือประชาชน”

20150810_163629

 

ดาวน์โหลด (คู่มือประชาชน)

cover

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน

12คู่สำหรับมือประชาชนเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 3 / 2558

14696834_1259483327415233_1361677799_n

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

ประกาศ

 

ปกหน้า

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2561-2565

ประกาศ

 

ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์

 

p-yut บทที่ 1    p-yut บทที่ 2   p-yut บทที่ 3   p-yut บทที่ 4   p-yut บทที่ 5

Page 20 of 22« First...10...1819202122