ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

คลังเก็บ

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2561

แผนป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ2562

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการเวทีชาวบ้าน จัดทำแผนปี 2562

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียนประจำปี2561

แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Page 3 of 2212345...1020...Last »