ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

คลังเก็บ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2562

DownLoad…..

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

43015677_743116436055875_62427641705136128_n ประชาสัมพันธ์แผนงาน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาศ 411

 

แผนพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พ.ศ.2561-2564

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสาร 2 (1) 44995069_303138357190776_8050821423603646464_n เอกสาร 2 (2) เอกสาร 2 (3) รายงานแสดงฐานะการเงิน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมและ

เรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมหรือความประพฤษของข้าราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611 2

แผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านช่องหลาด ปี พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์การมีผลบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไข้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 แก้ไข้ ปี 2561 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 28  มีนาคม  2561 ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนเรือและใบอนุญาติ41393528_1739573492804546_1262694280212774912_n 41425610_716586388677718_2757038970155040768_n (1)

Page 7 of 22« First...56789...20...Last »